Оръдие за защита от градушки

Защита от градушки !!!

Защита от градушки е освната дейност на компания SPAG , която присъства на пазара от 1980 г. с продажби на оръдието против градушка в различни европейски държави, Южна Америка, Австралия и Нова Зеландия. Към момента, има над 900 оръдия, инсталирани в 25 държави по света и резултатите са невероятни и неоспорими.

SORS e официален вносител на оръдието против градушка за България. За последните 5 години са инсталирани над 20 оръдия на територята на България с обща защитна площ от над 16 000 дка. трайни насъждения. С доказаната си ефективност и рентабилността спрямо мрежите за защита от градушки ,тази система става най-предпочитания метод за борба с градушките.

Защитената повърхност от оръдието: 800дка, 500м радиус и 1 км в диаметър

  • Без замърсяващи субстанции
  • Не отклонява дъжда
  • Не предизвиква промяна в движението на облаците
  • Употребата му не представлява заплаха за хора и животни
  • Не прехвърля и не пренасочва градушката към съседни терени.

Започва през 1972 г. на френска територия, наречена Маноск в региона на Високата провинция, където имахме 1000 дка ябълкови дървета. За 6 последователни години имахме поражения от градушка. През шест годишния период претърпяхме пълна загуба на продукцията. 9 милиона килограма ябълки не можеха да бъдат събрани, нито дори 1 касетка. 4 застрахователни компании ни изплатиха най-голямото обезщетение, плащано някога във Франция за земеделски щети. След това застрахователните компании отказаха да продължат да ни застраховат. Започнахме създаването на оръдие против градушка с шокова вълна в нашата плантация.

Градоносен облак и шокови вълни

При издигането си шоковите вълни оказват влияние върху формирането на градушката в самия облак, като предотвратяват нарастването на леденото зърно. Поради честия интервал на шоковите вълни, капките веднага се трансформират в лед без да имат възможност да нараснат. По време на падане на градушката, ледените зърна преминават през концентрация от шокови вълни, които увеличават съпротивлението на въздуха. Като резултат се повишава температурата на външния слой на зърното и се ускорява топенето му.

Всяко забавяне на ранното включване на оръдието намалява ефективността му !

Тъй като концентрацията на шоковите вълни ще е по-малка и недостатъчно ефективна. Оръдието генерира експлозии на всеки 7 сек., дължащи се на смесването на ацетилена с кислорода във въздуха. Всяка експлозия генерира шокова вълна, която се разпространява до стратосферата; поради невъзможността на вълната да продължи по- нагоре, тя се връща надолу (отразена вълна), като по този начин се създава защитен купол с височина и диаметър от няколко километра над градината. Сравнение с мрежи против градушка , оръдието за зашита от градушка е в пъти по рентабилно.