PC Fruit research centre (PFC)

PC Fruit research centre (PFC) в Белгия завърши своят 3 годишен проект на всяка съществуваща система за защита от слана.

 Тези хора в PCF добиха много опит относно системите за защита от замръзване.
Изследванията по този проблем вече бяха започнати през 1990 г. и от 2000 г. включиха и Frostbusters и FrostGuards. за да защитят части от собствените си тестови полета.
Въз основа на резултатите от защитата през годините 2017 г. – 2018 г. – 2019 г. – 2020 г. те създадоха инструмент за изчисляване на възвръщаемостта на инвестиции за различни системи.
Резултатите са проверени не само в собствените им овощни градини, но и при производителите в Белгия, които са използвали различни видове системи за защита от слана . (преброяване на продукцията в кг и проверка на качеството на плодовете)
2017 г. беше тежка студена година в цяла Европа.
2019 и 2020 г. щетите бяха по-малки от 2017 г., но за да ви дадем представа, през 2020 г. системите трябваше да стартират 13 нощи.
Сега в инструмента са само системите, които доказаха, че осигуряват защита!
Дъждуване: отгоре и под дърветата
Перки против слана: големи и мобилни
Frostbuster
Frostguard
Печки на дърва и въглища
Възвръщаемостта на инвестицията зависи от местоположението на овощната градина: високорисково място , място със среден риск, място с нисък риск

Друго нещо е; какви са шансовете за измръзване във вашата страна или местоположение?
Над 10 години в Белгия имаше 3 „силни“ години с измръзване мин. щети в незащитени овощни градини 50%
2 “средни” години замръзване мин. щета 25%
5 “леки” години увреждат около 10% или по-малко.
Сега цените на плодовете оказват влияние върху възвръщаемостта на инвестицията ви. Така те взеха средните цени в Белгия през последните 5 години.

Ето няколко интересни резултата:
Дъждуване, когато се използват правилно!
Средна възвръщаемост на инвестицията, изчислена за 10 години:
ябълки 3,95 година
– пръскачки под дървета череша 6.12 година

Машина против слана

Frostbuster, когато се използва правилно!
Средна възвръщаемост на инвестицията, изчислена за 10 години:
ябълки 0,73 година
череша 0,47 година

Перки против слана, когато се използва правилно!
Средна възвръщаемост на инвестицията, изчислена за 10 години:
ябълки 4,01 година
череша 2,43 година

Frostguard, когато се използва правилно!
Средна възвръщаемост на инвестицията, изчислена за 10 години:
ябълки 3,47 години
череша 2,74 години

Перки против слана – Tow & Blow, когато се използва правилно!
Средна възвръщаемост на инвестицията, изчислена за 10 години:
ябълки 32,14 година
череша 12,13 година

Парафинови свещи, когато се използват правилно!
Средна възвръщаемост на инвестицията, изчислена за 10 години:
Без възвръщаемост

Печки на дърва и въглища, когато се използват правилно!
Средна възвръщаемост на инвестицията, изчислена за 10 години:
Без възвръщаемост

**
Допълнителна информация:

Пропанови горелки / печки.
Средна възвръщаемост на инвестицията, изчислена за 10 години: Без възвръщаемост – Отрицателно !!

Затоплящo въже.
Средна възвръщаемост на инвестицията, изчислена за 10 години:
Без възвръщаемост

Hongarian fog dragon
Средна възвръщаемост на инвестицията, изчислена за 10 години:
Без възвръщаемост

Всички останали тествани машини и системи и дори пяна ……….
Без възвръщаемост

Защото те не дават никаква добра защита под -3 ° C.