Свържете се с нас

Сортиране и пакетиране

Цел на сортирането е прецизното разпределяне на плодовете и зеленчуците по групи в зависимост от големина, цвят, дефект, размер и други показатели. Това значително покачва продажната цена на продукта, а ние гарантираме, че инвестицията ще Ви се възвърне в най-кратки срокове. SORS Ви предлагаме и най-високоскоростни  и прецизни решения за опаковане, както за плодове, така и за зеленчуци.