Сортиране на череши

Сортиране на череши

 

Сортиране на череши. При черешите сортирането е от значение най-вече за търговския вид и по-лесното и доходоносно пласиране на продукта. В този процес  се отстраняват всички екземпляри, негодни за консумация – недоразвити, зелени, загнили, наядени от вредители или нападнати от болести. Използването на този тип линии е задължително за всеки производител, целящ по-добра доходоносност от своята продукция. При сортиране има възможност за групиране на продукта по размер и цвят. В момента съвременните методи за калибриране на череши  по размер и цвят използват оптично (електронно) измерване, като за сортирането по размер се използва корелацията между геометричните размери на плода и неговото тегло.

SORS Ви предлага най-доброто от съвременните тенденции при сортирането. Изработени от висококачествени материали, машините позволяват надеждна работа и добра възвръщаемост на инвестицията. Всяка линия се поръчва според спецификите на продукта и нуждите на производителя.

  • Възможност за персонализиране – всяка линия се изработва според спецификите на продукта и нуждите на производителя.
  • За изработка се използват само висококачествени материали, гарантиращи дългосрочна употреба.
  • До 12 индивидуални ленти с неограничен брой изходи, достигайки капацитет 3 тона/час.
  • Възможност за едновременно сортиране по размер и цвят.
  • Добра възвръщаемост на инвестицията.
  • Гъвкавост при композирането на отделните модули, което прави инвестицията по-изгодна.
  • Възможност за минимализиране на работната ръка.