Симеон Търпанов

Симеон Търпанов: „С оръдието срещу градушки засилих сигурността в стопанството си, то е условие за успех!“

Производителят споделя, че е инвестирал в технологията, предлагана от SORS, за да направи бизнеса си по-устойчив.
Срещаме ви с един от многобройните производители, довери ли се на услугите на фирма SORS. Неговото име е Симеон Търпанов и от години, заедно със своето семейство, отглежда трайни насаждения в Северозападна България – Русенско. Във времена на криза и несигурност доказано най-ефективни са иновативните решения. Тази максима се потвърждава от самия производител, който през пандемичната 2020г.инвестира в закупуването на оръдие срещу градушки от SORS.

ЗАЩО ОРЪДИЕ СРЕЩУ ГРАДУШКИ ОТ SORS?

През отминалата 2020г. Симеон Търпанов се доверява на SORS и инвестира в оръдие срещу градушка, за да засили сигурността на своето стопанство. Търпанов е категоричен, че не се влияе от реклами. Решението за закупуване на оръдието е резултат от положителната оценка, която негов колега дава за продукта на SORS. „Научих от колеги, с които се познаваме от много време. Те бяха ползвали техника от SORS и така научихме за тази иновативна възможност. Фирмата предлага множество продукти. В нашия специфичен браншс неминуемо достигаш до услугите и възможностите, които SORS предлага“, споделя овощарят Симеон Търпанов.
В региона, в който производителят развива своята дейност, няма изградени системи за защита от градушка. Такива от години се планира да бъдат създадени, но до момента не са факт. Липсата на каквито и да било системи оставя продукцията на стопанина изцяло незащитена. Това е риск, който може да струва скъпо на всеки един земеделски производител. Научил за сигурността, която оръдието срещу градушки носи, Търпанов се свързва със SORS. Производителят споделя: „Бях убеден, че имам нужда от тази иновативна машина, за да засиля сигурността на моето стопанство и да намаля риска за продукцията. С последните климатични промени закупуването на оръдието от фирма SORS става належащо в нашия бранш. С инвестицията в него целях да направя по-устойчив бизнеса си“, споделят Симеон Търпанов.
За щастие производителят се обръща към SORS преди стопанството му да пострадата от природните стихии.

ПЪРВИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ОРЪДИЕТО
От месец май 2020г. оръдието срещу градушки покрива близо 400 декара овощни насаждения в стопанството на семейство Търпанови. Динамичната климатична обстановка много бързо довежда до реалното тестване на възможностите на машината. Общо 10 са ситуациите с потенциално градобитие в района. Резултатът за стопанството на Симеон Търпанов е категориен – нито едно насаждение не е пострадало от паднал град. Земеделският производител дава пример с конкретен случай, който много ясно и безусловно показва ефективността на оръдието. „По път към градината, където е поставено оръдието, на входа й, приблизително на около 500 метра от него, имаше паднала градушка. Когато влязохме в защитаваната от устройството територия, видяхме ясно, че ледените късове бяха трансформирани във вода. Не отчетохме никакви поражения върху насажденията си. Оръдието беше включено“, разказва Симеон Търпанов.

ЛИЧНИЯТ ОПИТ, А НЕ РЕКЛАМАТА!
Семейство Търпанови изпраща отминалата година без щети от паднала градушка в своето стопанство. Въпреки многократните предизвикателства, които метеорологичната обстановка създава, оръдието се справя. Оценката е на доволния овощар Симеон Търпанов, който с направеното вложение предпазва насажденията си, създавайки предпоставки за високи добиви. „Моята категорична убеденост е, че оръдието ни спаси от много сериозни поражения, които щяха да костват финансови загуби за хиляди левове. Това не е просто добра, а правилна и необходима инвестиция. Оценката ми за оръдието срещу градушки на фирма SORS е отлична“, заявява Търпанов.
Убедил се във възможностите на системата за защита от градушка, стопаниинът вече препоръчва оръдието и на други свои колеги.

КОМУНИКАЦИЯ – СЕРВИЗ – ПОДДРЪЖКА – SORS
Сервизът, поддръжката на закупената техника или устройство и връзката с хората, на които си се доверил, са от изключително значение. Дали в това отношение SORS отговаря на очакванията на Симеон Търпанов? Отговорът на този въпрос дава самият производител: „Абсолютно перфектни са нашите отношения с екипа на SORS. Винаги, когато съм имал нужда от помощ, от гледна точка на експлоатацията и поддръжката на оръдието, никога не се е случвало дори да не ми бъде вдигнато при позвъняване. Много държа на този компонент от взаимоотншенията с хората, на които съм гласувал доверие. Точно затова поставям тази висока оценка за съвместната ни работа със SORS“, споделя Търпанов.
Симеон Търпанов е поредният доволен български производител, използвал машини от гамата на SORS. Ако и вие желаете да сведете риска от вреди за вашето стопанство и така да вдигнете производителността, не се колебайте да се свържете с нас. Екипът ни ви очаква!