Свържете се с нас

Машини против слана !!!

FrostBuster: най-икономически рентабилната защита.

Не търсете по-икономически ефективна защита от слана защото няма. Освен това FrostBuster има и няколко други предимства спрямо другите системи за защита от слана: може да осигурите защита дори и на площи където няма вода или да защити плодове, които не могат да бъдат защитени с дъждуване. Може да бъде използван не само при измръзвания от слана, но и при ветрови измръзвания, а освен това много производители използват FrostBuster за по-добро залагане на плодовете.

FrostBuster са приказни машини против слана.

Мощният вентилатор се задвижва чрез PTO на трактора. Газова горелка загрява въздуха от 80 до 100° градуса. Нагорещеният въздух се издухва през два изхода (един отдясно и един отляво). Общата площ, която машината покрива е максимум 80дка, в зависимост от формата и размера на градината.

КАК РАБОТИ

Frostbuster  е прикачна машина.

Мощният вентилатор се задвижва от PTO на трактора. Входящия въздух от вентилатора, затопля въздуха от 80°C до 100°C при порцеса на изгаряне на газта. В задната част на машината са контейнерите с бутилки за газ. Нагретия въздух се отвежда от машината през 2 изхода (1 от ляво и 1 вдясно). Въздушният поток е толкова мощен, че изминaваме разстояние от 40 до 50 метра от всяка страна на машината. Затова е необходимо само да караме през редовете на всеки 60 до 100 метра. Изчисляваме за вас идеалната схема, която е различна за почти всяка овощна градина. Много е важно, да премине на същото място в рамките на 10 минути. Общата площ, която може да бъде защитена зависи от формата и размерите на парцела. Има три фактора, които спомагат за работата на Frostbuster :

  1. Повишаването на температурата
  2. Много важно е създаването на температурни колебания: при всяко преминаване на Frostbuster, температурата се повишава малко и пада отново. Тези колебания създават голяма част от защитатa.
  3. Вероятно най-важният фактор е влиянието на относителната влажност.

Където и да се използва Frostbuster, относителната влажност се понижава. Поради това, точката на оросяване се отлага значително. И следователно, ще има по-малко скреж и малко лед по растенията. Резултат: без или с много ниски щети.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Frostbuster може да се използва почти навсякъде и с няколко приложения:

  1. Защита от замръзване в овощните градини за всички видове плодове, в лозята, в оранжерии, за ягоди, малини, цветя, зеленчуци, ябълки, круши, праскови, сливи и т.н.
  2. За подобряване на плода, през периода на цъфтене.
  3. Да се повиши температурата в оранжериите, да представи първата дата на реколтата в началото на сезона, или по-късно в края на сезона.

Frostbuster са машини против слана, които може да се използва почти навсякъде и с няколко приложения:

  1. 1.За защита от замръзване в овощните градини за всички видове плодове, в лозята, в оранжерии, за ягоди, малини, цветя, зеленчуци, ябълки, круши, праскови, сливи и т.н.
  2. За подобряване на плода, през периода на цъфтене.
  3. Да се повиши температурата в оранжериите, да представи първата дата на реколтата в началото на сезона, или по-късно в края на сезона.

Градини,Лозя Оранжерии: плодове, зеленчуци, цветя. Отворени области: ягоди, ябълки, …

ПРЕДИМСТВА

ПРЕДИМСТВА

Предимства на Frostbuster

МОДЕЛИ

Type F501 , Type F252, Type F252H, Type F152

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

За техннически данни кликнете тук