Линия за сортиране на череши (STAS NV)

Линия за сортиране на череши

Първа позиция

Продуктът се изсипва върху лента, която го отвежда до хидросистемата (разделителя на дръжки).

Хидросистемата (разделителя на дръжки)

Предварително се зарежда с вода, като няма изискване към температурата й. В хидросистемата черешите се отвеждат до дъното, след което посредством завихряне продуктът минава през тръби и излиза почистен, а снопчетата череши са разделени по естествен път. Това предотвратява покафеняване и загниването, спомага за по-добрия търговски вид и покачва търговската цена на черешите. След този процес продуктът излиза от хидросистемата на лента, която дава възможност на 4 до 6 човека да премахнат негодните плодове (брака) и да разделят останалите 5% неразделени снопчета череши. Бракът се отвежда от по-малки ленти в двата края на основната лента.

Наклонени ленти

След като бракът е отделен, черешите попадат на две наклонени ленти (на пр. 4 ленти за 2 тона на час), които осигуряват по-добро разпределение при отвеждането на продукта. V-образните ленти транспортират продукта до калибровъчната част. На тези летни групите плодове се подреждат в колона по една бройка, за да се предвижи продукцията максимално точно до следващата позиция. При следващата фаза продуктът попада върху колан, оборудван с ролки. Ролките завъртат черешите на 180°  в за да насочат всички дръжки в една посока. След което продукта влиза за качествен подбор по размер и цвят. При този процес ролките завъртат продуктът отново на 180°, но този път в обратна посока, като по този начин се осигурява максимална точност при калибрирането. След тестовете за размер и цвят черешите биват разпределен към предварително зададените изходи. Този процес се случва посредством въздушни дюзи, които избутват плода при достигане на съответстваща качествата му изходна лента.

Изходни ленти

На изходните ленти също има един работник, който прави последен качествен подбор преди продуктът да попадне в опаковката. Разбира се един или двама работници се ангажират и със транспортирането на вече пълните опаковки (касети, кутии).