Кръгла сортировачка (ICOEL)

Кръгла сортировачка

За сортирането на плодове с кръгла форма като праскови, кайсии, нектарини, ябълки и др. може да се използва една машина. Тази машина дава опция на стопанствата с различни овощни насаждения. Така се избягва от отделни инвестиции за машини за всеки вид плод. Машината ICOEL от SORS представлява линия за сортиране тип кръглa линия за сортиране. Универсална и компактна. Тази машина Ви дава възможност не само да сортиране, но и да включите към нея и механизъм за четкане и измиване за плодове.

Принципът на сортиране на тази машина е внимание към всеки плод: измерва се теглото на всеки отделен продукт и програмиран компютър отвежда плода към съответния изход. Капацитетът на ICOEL зависи от скоростта на сортиране, която Вие определите спрямо продукцията и работната ръка, с която разполагате. Към тази линия и по избор на клиента може да се добавят и полуавтоматични механизми за пакетиране на продуктите.

SORS разполагаме и с други машини за сортиране на кръгли плодове. Моля не се колебайте да се свържете с нас, за да Ви предложим правилната машина за вашето стопанство спрямо персоналните Ви нужди.